شیوه های پرداخت

برای خرید از فروشگاه ولی پور، پرداخت تنها به صورت اینترنتی امکان پذیر است.